rozwoju

Zaburzenia rowoju

W Alterego zapewniamy pomoc dzieciom, u których proces rozwoju został w jakichkolwiek spowolniony lub zahamowany. Zajmujemy się najmłodszymi Pacjentami cierpiącymi na zaburzenia ze spektrum autyzmu, mowy i komunikacji, nerwice ruchowe czy somatyczne i inne dolegliwości, które uniemożliwiają im prawidłowy rozwój. Zapewniamy odpowiednią diagnozę i opiekę specjalistów doświadczonych w pracy z najmłodszymi Pacjentami – dzięki temu dziecko zyska kompleksowe wsparcie i poczucie bezpieczeństwa.

1
zaburzenia

Leczone zaburzenia

zaburzenia

Leczone zaburzenia

Spektrum autyzmu to zaburzenia, które powodują trudności rozwojowe u wielu dzieci. Prowadzą do problemów z komunikowaniem się oraz interakcjami społecznymi.

Do objawów, które mogą wskazywać na spektrum zaburzeń autystycznych u dziecka, zaliczamy:

 • unikanie kontaktu wzrokowego,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • zachowania agresywne i autoagresywne,
 • brak reakcji na gesty,
 • zachowania powtarzalne stereotypowe,
 • powtarzanie słów,
 • brak zainteresowania i unikanie zabawy z innymi dziećmi.

  Co więcej, dziecko często unika dźwięków, nie chce się przytulać, źle reaguje na dotyk, je niewiele produktów, nie słyszy, co się do niego mówi, nie odnajduje się w grupie i ma trudności adaptacyjne.

Potrzebujesz wsparcia?

Zaburzenia neurorozwojowe towarzyszą od początku okresu rozwojowego, mogą współistnieć ze sobą, a ich obraz kliniczny może zmieniać się wraz z wiekiem. Wiążą się z zaburzeniami czynności mózgu, które mogą w znaczącym stopniu utrudniać prawidłowy rozwój dziecka.

Do zaburzeń neurorozwojowych zaliczamy:

 • niepełnosprawność intelektualną,
 • zaburzenia komunikacji,
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD),
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD),
 • specyficzne zaburzenia uczenia się (np. dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia),
 • zaburzenia motoryczne oraz inne określone i nieokreślone zaburzenia neurorozwojowe (np. FASD).

Potrzebujesz wsparcia?

ADHD to zaburzenie, które rozpoczyna się już we wczesnym dzieciństwie i najczęściej obawia się trudnościami w skupieniu uwagi i słuchaniu innych, przebywaniem w ciągłym ruchu, wielomównością oraz wyrażaniem swoich emocje i myśli bez zastanowienia.

Rodziców dzieci z ADHD mogą zaniepokoić również inne objawy jak:

 • brak dbałości o szczegóły, ciągłe roztargnienie,
 • brak organizacji,
 • popełnianie błędów z nieuwagi,
 • problemy z wykonywaniem zaplanowanych czynności,
 • częste gubienie przedmiotów,
 • unikanie wykonywania czynności, które wymagają dużego zaangażowania i długotrwałej koncentracji, a także sprawianie wrażenia jakby dziecko nie słuchało, co się mówi, i częste przeszkadzanie innym.

Potrzebujesz wsparcia?

O zaburzeniach mowy i komunikacji mówimy wtedy, gdy dziecko rozumie mowę, ale nie mówi lub mówi bardzo słabo. W efekcie nie jest ono w stanie prowadzić rozmów z innymi, a także efektywnie wchodzić w interakcje z otoczeniem, w tym z rówieśnikami, co może prowadzić do trudności adaptacyjnych.

Zaburzenia mowy i komunikacji charakteryzuje wiele objawów, w tym:

 • ograniczone słownictwo,
 • trudności z uczeniem nowych słów i przypominaniem tych już poznanych,
 • trudności w budowaniu zdań,
 • trudności w rozumieniu słów i poleceń,
 • ograniczenie rozumienia mowy, a także trudności o charakterze fonologicznym, leksykalnym, semantycznym i pragmatycznym.

Potrzebujesz wsparcia?

Do zaburzeń rozwoju, z którymi zmaga się wiele dzieci, zaliczamy specyficzne trudności w uczeniu się. Uniemożliwiają one zdobywanie wiedzy oraz nowych umiejętności.

Zaliczamy do nich przede wszystkim:

 • trudności w czytaniu, w tym wolne tempo, brak płynności, przekręcanie wyrazów i trudności ze zrozumieniem czytanego tekstu;
 • trudności w pisaniu, w tym popełnianie różnorodnych błędów, wolne tempo, obniżoną graficzną stronę pisma, brak czytelności i problemy z interpunkcją;
 • trudności w wypowiadaniu się oraz w rozumieniu dłuższych wypowiedzi słownych i poleceń;
 • kłopoty z koncentracją uwagi i wolne tempo pracy.

Potrzebujesz wsparcia?

Afazja powstaje na skutek uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego – np. w wyniku urazu czaszkowo-mózgowego. Dzieci cierpiące na to zaburzenie mają problem z rozumieniem słów, a także budowaniem wypowiedzi.

Jak rozpoznać afazję u dziecka? Objawia się ona przede wszystkim trudnościami w nazywaniu, a także zaburzeniami gramatyki i składni, które polegają na opuszczaniu wyrazów czy zniekształceniach w realizacji związków składniowych. Co więcej, dziecko może mieć trudności w rozumieniu tekstu mówionego i realizacji fonetycznej formy wypowiedzi, a do tego jego wypowiedziom towarzyszą zniekształcenia artykulacyjne.

Potrzebujesz wsparcia?

O zaburzeniu tym mówimy wtedy, gdy mowa dziecka i jej kolejne etapy pojawiają się z półrocznym (lub większym) opóźnieniem w porównaniu z innymi, prawidłowo rozwijającymi się dziećmi. Zasób słownictwa oraz znajomość pojęć (zarówno w mowie czynnej, jak i biernej) również są na niższym poziomie niż u rówieśników, a dziecko może mieć także problemy ze zrozumieniem wypowiedzi innych osób.

W pracy z dziećmi cierpiącymi na to zaburzenie stosuje się różnego rodzaju terapie logopedyczne i neurologopedyczne. W Alterego korzystamy z nowoczesnych metod, takich jak słuchawki Forbrain, które znacznie przyspieszają rozwój dziecka i mogą pomóc niezależnie od skali problemu.

Potrzebujesz wsparcia?

Są to zaburzenia pracy zmysłu słuchu wynikające z nieprawidłowości na poziomie centralnego układu nerwowego.

Do ich objawów zaliczamy:

 • opóźniony rozwój i ograniczone rozumienie mowy,
 • nieprawidłowe rozumienie pytań i poleceń (zwłaszcza długich i złożonych),
 • zaburzoną intonacją,
 • nadwrażliwość na dźwięki,
 • zmęczenie po przebywaniu w głośnym środowisku,
 • częste bóle głowy,
 • zaburzoną koncentrację,
 • krótką zdolność utrzymywania uwagi,
 • nadmierne zwracaniem uwagi na bodźce słuchowe, które nie są istotne,
 • osłabioną pamięć słuchową,
 • trudności w nauce czytania i pisania,
 • błędy ortograficzne typu słuchowego,
 • trudności w nauce języków obcych oraz nadmierną potrzebę hałasowania.


Potrzebujesz wsparcia?


wyróżnia

Co nas wyróżnia?

1

Wykwalifikowany zespół

Nasi specjaliści mają wysokie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, a także korzystają z najlepszych metod leczenia.

2

Indywidualne podejście

Każdy Pacjent jest dla nas tak samo ważny i dla każdego przygotowujemy w pełni indywidualną terapię dopasowaną do jego problemów i potrzeb.

1

Komfort i bezpieczeństwo

Nowoczesne gabinety, empatyczne podejście do każdego Pacjenta oraz pełne zaangażowanie. Wszystko to sprawia, że warto skorzystać z naszych usług.

zdrowie

O Twoje zdrowie zadbają

ALTEREGO STREFA ZDROWIA

Zapraszamy do kontaktu!

Alterego to odpowiedź na Państwa problemy i potrzeby.

Jeżeli chcecie zyskać specjalistyczne wsparcie i odmienić swoje życie, zapraszamy do kontaktu telefonicznego albo wysłania wiadomości SMS pod numer +48 725 472 752

Lepsze jutro zaczyna się dzisiaj!