1

mgr Aleksandra Tylczyńska-Zepp

TRENER INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Potrzebujesz uzyskać więcej informacji?

Skontaktuj się z nami poprzez poniższy numer, a odpowiemy na wszystkie twoje pytania.

Doświadczenie

Jestem logopedą ogólnym i neurologopedą, pedagogiem-terapeutą, oligofrenopedagogiem z doświadczeniem, które zdobywałam, pracując w placówkach oświatowych i medycznych. Pracowałam w Świetlicy Terapeutycznej, Ośrodkach Terapeutycznych, Szkołach Podstawowych, Domach Dziecka, Przychodni Zdrowia.

Pomimo wielu lat pracy nie brakuje mi energii i dobrego humoru, dzięki czemu dzieci chętnie ze mną współpracują. Kontakty z rodzicami małych pacjentów też mogę zaliczać do udanych. W trakcie pracy wielokrotnie uczestniczyłam w Zespołach Terapeutycznych oraz posiedzeniach Zespołu Wczesnego Wspomagania, planując i przygotowując Indywidualne Programy i Plany Pracy terapeutycznej.

Doświadczenie w pracy z dorosłym pacjentem zdobyłam, pracując na Oddziale Neurologicznym Szpitala LATAWIEC w Świdnicy oraz placówkach rehabilitacyjnych. W swojej pracy logopedycznej posługuję się wieloma metodami pracy, które wykorzystuję w zależności od potrzeb i możliwości danego pacjenta, zawsze mając na uwadze osiągnięcie jak najlepszego efektu terapeutycznego.

SZKOLENIA

 • Elementy Metody Werbo-tonalnej
 • Muzykoterapia
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
 • Terapia Ręki
 • Seksualność osób niepełnosprawnych
 • Metoda Rekonstrukcji rodziny
 • Dziecko w rodzinie
 • Metody Terapeutyczne w Pracy z Uczniem Z Dysleksją
 • Agresja rówieśnicza
 • Umiejętność współpracy z rodziną
 • Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Szkolenie z zakresu zapobiegania narkomanii
 • Trening umiejętności pracy z rodziną dysfunkcyjną
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
usługi

Świadczone usługi

Kluczem do skutecznego wyeliminowania konkretnego problemu jest odpowiednia diagnoza. W Alterego przeprowadzana jest w pełni indywidualnie dla każdego Pacjenta i na podstawie wiedzy oraz doświadczeń naszych specjalistów.

Oferowana jest zarówno osobom dorosłym, jak i najmłodszym – dzięki niej rozpoznamy rodzaj, skalę i przyczynę problemu, a następnie będziemy w stanie stworzyć odpowiednią terapię, która pomoże w jego rozwiązaniu.

Terapie neurologopedyczne są niezwykle pomocne w przypadku osób dorosłych zmagających się z wadami wymowy, a także dzieci, u których rozwój mowy nie przebiega w sposób prawidłowy albo które cierpią na uszkodzenia i dysfunkcje układu nerwowego. W Alterego są one indywidualnie dopasowywane do każdego Pacjenta i obejmują między innymi ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, emisyjne oraz komunikacyjne.

Jeżeli więc zmagacie się Państwo z trudnościami w funkcjonowaniu językowym albo zauważacie nieprawidłowości w rozwoju dziecka, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub wysłania wiadomości SMS.

 • wady wymowy
 • opóźniony i niezakończony rozwój mowy
 • niepłynność mówienia (jąkanie i fizjologiczna niepłynność)
 • zaburzenia mowy u osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • zaburzenia komunikacji w autyzmie
 • dyzartria
 • zaburzenia mowy u osób z wadami słuchu
 • Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego  (neurorehabilitacja  – system Forbrain)
 • zaburzenia miofunkcjonalne
 • afazja

To kompleksowy program wspierający rozwój komunikacji i mowy dzieci od 1 roku życia. Celem tej usługi jest wczesne wykrywanie ewentualnych trudności oraz zapewnienie właściwego wsparcia, aby umożliwić dziecku pełne i harmonijne rozwijanie się umiejętności językowych.

Program opiera się na serii ćwiczeń i aktywności, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka. Ćwiczenia te obejmują różnorodne techniki stymulowania mowy.

Celem tego programu jest rozbudzenie naturalnej ciekawości i zainteresowania czytaniem u najmłodszych, co przyczynia się do szybszego i bardziej efektywnego rozwoju umiejętności czytelniczych w późniejszym okresie życia.

Metoda symultaniczno-sekwencyjna to innowacyjne podejście do nauki czytania, które opiera się na jednoczesnym uczeniu się rozpoznawania liter, sylab i całych słów. W przeciwieństwie do tradycyjnej metody sylabowej, dzieci uczą się czytać poprzez analizę i syntezę grafemiczną, co pozwala na płynne przejście od pojedynczych liter do całościowego rozumienia tekstu. Przeznaczona jest dla dzieci od 2 roku życia.

Zajęcia reedukacyjne dedykowane są dla osób z dysleksją, zagrożonych dysleksją oraz słabosłyszących. Program ma na celu wspieranie i rozwijanie umiejętności czytania, pisania, mówienia i słuchania, a także zwiększenie pewności siebie i samodzielności uczestników. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów: pedagogów, logopedów, psychologów i nauczycieli, którzy indywidualnie dopasowują metody pracy do potrzeb i możliwości każdej osoby.

W ramach tej usługi oferowane są różnorodne ćwiczenia i aktywności.

Usługa konsultacji i porad u trenera integracji sensorycznej skierowana jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych z trudnościami wynikającymi z zaburzeń przetwarzania sensorycznego. Celem usługi jest zdiagnozowanie ewentualnych problemów związanych z integracją sensoryczną, a następnie udzielenie profesjonalnych porad i rekomendacji dotyczących terapii, ćwiczeń oraz strategii radzenia sobie z tego rodzaju trudnościami.

To wszechstronne wsparcie edukacyjne skierowane do uczniów na wszystkich etapach edukacji – od przedszkola, przez szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę średnią aż po studia wyższe. Celem tej usługi jest dostarczenie fachowej pomocy w zakresie różnych przedmiotów, umiejętności i zagadnień, aby uczniowie mogli osiągnąć sukcesy edukacyjne, zwiększyć swoją wiedzę oraz rozwijać umiejętności niezbędne do osiągnięcia celów życiowych i zawodowych.

Drogi Rodzicu,

jeżeli jesteś zaniepokojony:

 • trudnościami Twojego Dziecka w mówieniu,
 • kłopotami z prawidłową wymową,
 • sposobem oddychania;
 • przełykaniem pokarmów, płynów i śliny;
 • kształtowaniem się podniebienia i żuchwy;

Jeśli masz wątpliwości czy rozwój mowy i rozwój poznawczy Twojego dziecka przebiega prawidłowo, zgłoś się do nas!

 
specjalistów

Sprawdź pozostałych specjalistów

Sprawdź pozostałych specjalistów

ALTEREGO STREFA ZDROWIA

Zapraszamy do kontaktu!

Alterego to odpowiedź na Państwa problemy i potrzeby.

Jeżeli chcecie zyskać specjalistyczne wsparcie i odmienić swoje życie, zapraszamy do kontaktu telefonicznego albo wysłania wiadomości SMS pod numer +48 725 472 752

Lepsze jutro zaczyna się dzisiaj!

GODZINY OTWARCIA:

Pn-Pt: 8:00 – 21:00

Sobota: 9:00 – 14:00