ADHD i ASD – zaburzenia neurorozwojowe, które powinien poznać każdy rodzic

Rozwój dziecka to niezwykle złożony proces, który nie zawsze przebiega we właściwy sposób. Już od najmłodszych lat jest ono narażone na różnego rodzaju zaburzenia, które mogą w znaczący sposób wpływać na jego codzienne funkcjonowanie, dlatego kluczowe jest obserwowanie zachowań dziecka i zwrócenie uwagi na wszelkie nieprawidłowości, by jak najszybciej rozpocząć pracę nad wyeliminowaniem problemu. W tym artykule zajmiemy się zaburzeniami neurorozwojowymi takimi jak ADHD czy ASD, które nierzadko dotykają najmłodszych.

ADHD i ASD – zaburzenia neurorozwojowe, które powinien poznać każdy rodzic

Rozwój dziecka to niezwykle złożony proces, który nie zawsze przebiega we właściwy sposób. Już od najmłodszych lat jest ono narażone na różnego rodzaju zaburzenia, które mogą w znaczący sposób wpływać na jego codzienne funkcjonowanie, dlatego kluczowe jest obserwowanie zachowań dziecka i zwrócenie uwagi na wszelkie nieprawidłowości, by jak najszybciej rozpocząć pracę nad wyeliminowaniem problemu. W tym artykule zajmiemy się zaburzeniami neurorozwojowymi takimi jak ADHD czy ASD, które nierzadko dotykają najmłodszych.

Czym są zaburzenia neurorozwojowe u dzieci i młodzieży?

Zaburzenia neurorozwojowe obejmują różnego rodzaju nieprawidłowości związane z rozwojem ruchowym, intelektualnym oraz społecznym dziecka. Towarzyszą one mu od początku okresu rozwojowego i mogą ze sobą współistnieć. Związane są z zaburzeniami czynności mózgu, które uniemożliwiają dziecku prawidłowy rozwój.

Do najczęściej występujących zaburzeń neurorozwojowych zaliczamy:

 • zespół nadpobudliwości ruchowej (ADHD);
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD);
 • zaburzenia komunikacji;
 • niepełnosprawność intelektualną;
 • zaburzenia wnauce, np. dysleksja, dysgrafia, dysortografia czy dyskalkulia;
 • zaburzenia motoryczne.


Wczesne rozpoznanie zaburzeń neurorozwojowych umożliwia ich skuteczne leczenie. Aby jednak było to możliwe, należy poznać bliżej poszczególne dolegliwości – do tych najczęstszych zaliczamy ADHD oraz ASD, dlatego to właśnie nimi zajmiemy się w pierwszej kolejności.

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)

Jednym z często występujących zaburzeń neurorozwojowych jest ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Objawia się on przede wszystkim:

 • nadruchliwością – dzieci z ADHD są bardzo aktywne i pozostają w ciągłym, często bezcelowym ruchu; nie są w stanie pozostawać dłużej w jednym miejscu, a do tego dużo mówią i nie zawsze zachowują się stosownie do okoliczności;
 • zaburzeniami koncentracji i uwagi – dzieci z ADHD często sprawiają wrażenie, jakby nie słuchały tego, co się do nich mówi; są roztargnione i zapominalskie, a do tego unikają czynności wymagających koncentracji;
 • impulsywnością – dzieci z ADHD są niecierpliwe; trudno im zaczekać na swoją kolej, a przy tym często przeszkadzają innym i wyrażają swoje myśli bez wcześniejszego zastanowienia.


ADHD częściej występuje u chłopców, a jego rozpoznanie nie jest trudne, ponieważ dominującym objawem jest nadpobudliwość. Może jednak dotyczyć również dziewczynek, u których zdiagnozowanie problemu bywa trudniejsze, ponieważ w ich przypadku dominującym objawem jest zaburzenie koncentracji.

Niełatwo jest wskazać jedną, konkretną przyczynę występowania ADHD – zwykle zaburzenie to wynika z predyspozycji genetycznych, małej wagi urodzeniowej czy urazów doznanych w trakcie ciąży. Ryzyko pojawienia się zespołu nadpobudliwości psychoruchowej zwiększa się również wtedy, gdy kobieta w ciąży pali papierosy, spożywa alkohol albo zażywa substancje psychoaktywne.

Spektrum autyzmu (ASD)

Każdy rodzic powinien również znać pojęcie ASD, czyli zaburzeń ze spektrum autyzmu. Zaliczamy do nich między innymi autyzm dziecięcy oraz zespół Aspergera.

Najczęściej występujące objawy, które powinny skłonić rodzica do konsultacji z psychologiem to:

 • unikanie kontaktu wzrokowego;
 • opóźniony rozwój mowy;
 • brak zainteresowania i unikanie zabaw z innymi dziećmi;
 • unikanie dźwięków;
 • brak reakcji na gesty czy słowa;
 • brak chęci do przytulania;
 • zachowania agresywne;
 • zachowania powtarzalne stereotypowe;
 • trudności adaptacyjne.


ASD może pojawić się w wyniku neurologicznych defektów, a do najczęstszych przyczyn jego występowania zaliczamy: czynniki genetyczne, uszkodzenia centralnego układu nerwowego, urazy doznane podczas porodu oraz zaburzenia metaboliczne i flory bakteryjnej.

Pamiętaj – jeżeli zauważasz u swojego dziecka choćby część z wymienionych wyżej objawów, powinieneś bezzwłocznie skonsultować się ze specjalistą. Im szybciej zdiagnozowane zostanie zaburzenie, tym większe będą szanse na jego wyleczenie – zarówno w przypadku ADHD, jak i ASD.

Zapraszamy do kontaktu!

Alterego to odpowiedź na Państwa problemy i potrzeby. Jeżeli chcecie zyskać specjalistyczne wsparcie i odmienić swoje życie, zapraszamy do kontaktu telefonicznego albo wysłania wiadomości SMS pod numer:

Lepsze jutro zaczyna się dzisiaj!